Kişinin öz benliği...

Ego,
Ben,
Benlik,
Fransızca, ego.
İngilizce, ego.
Bir kimsenin kişiliğini oluşturan temel öge, ben.
Kişinin öz benliği.
Ruh çözümleme kuramına göre ruhsal yapının, iç ve dış uyaranları değerlendiren, anlamlandıran, iç dengeyi ve çevreye uyumu sağlayan parçası. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ