Hıristiyan dininde, Tanrı’nın üç ayrı kişiden oluştuğuna, Tanrı, Hazreti İsa ve Meryem’in özdeş olduğuna inanma. ..

Teslis,
İng. Trinity
Üçe çıkarma, üçleme.
Hıristiyan dininde, Tanrı’nın üç ayrı kişiden oluştuğuna, Tanrı, Hazreti İsa ve Meryem’in özdeş olduğuna inanma.
Teslis, bir Hristiyanlık terimi.
Arapça kökenli bu sözcük, (ثالُوثٌ ) üçleme olarak dilimize çevirilir.
Teslis, Hristiyanlık inancında Baba, Oğul (İsa) ve Kutsal Ruh (Ruh ül Kudüs)'den meydana gelen tanrı kavramı.
Trinity.
Üçleme, Kutsal Üçlük, Üç ilahi varlık.
Hint din ve mitolojisindeki Trimurti gibi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ