Dolambaçlı, eğri büğrü, çapraşık...

Lamelif,
Arapça, lamelif, (ﻻ),
Arapça, lam ve elif ’ten lam-elif sözcüğü oluşmuştur.
Arap alfabesindeki lam (ﻝ) ile elif (ﺍ) harfinin bir arada yazılmış şeklidir.

Dolambaçlı, eğri büğrü, çapraşık.
Eski dilde, dolambaçlı.
Eğri büğrü, çarpık.
Çarpık, dolambaçlı,


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ