Coşup kendinden geçmek...

Esrimek,
Gaşyolmak,
Vecde gelmek,
Eski dilde, esrimek.
Herhangi bir sebeple kendinden geçmek, gaşyolmak.
Coşup kendinden geçmek, vecde gelmek
Mest olmak, sarhoş olmak.
Sarhoş olmak, kendinden geçmek, coşmak, vecde gelmek
Coşup kendinden geçmek.
Sevgi veya heyecandan doğan coşkunluk, kendinden geçme, esrime.

Cezbe,
Arapça kökenli bir kelime olup her hangi bir duygunun veya inanışın etkisiyle aşırı ölçüde coşup kendinden geçmeye verilen isimdir. Günlük hayattaki kullanımının yanı sıra tasavvufi bir terimdir.

Vecd, vecit ya da ekstaz, kimi sözlüklerde ruhun dünyevi gerçeklikten kurtulduğu kendinden geçme ve coşkunluk hali olarak tanımlanmakta olup, kişinin bilinci ve hafızası yerinde olmakla birlikte kendisine ilişkin hiçbir algılamasının olmadığı ve kişinin tümüyle kendisi haricindeki bir nesne ya da varlıkla (hayal, ruh, ilah vs.) ilgi kurduğu nadir şuur hallerinden biridir.
Şamanlar vecd tekniğini en iyi uygulayanlar arasında yer alırlar. 
Vecd, değişik şuur hallerinden biri. Ruh ile beden ilişkisinin belirli bir dereceye kadar gevşediği, dış dünya ile bağların kesildiği özel bir hal, bir degajman hali olarak tanımlanır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ