Çarpıtma, şekil bozukluğu, tahrif, bükülme, yanlış beyan ...

Distorsiyon,
İngilizce, Distortion.
Fransızca, Distorsion.
Bükülme gösterme; büküklük; çarpıklık.
Çarpıtma, şekil bozukluğu, tahrif, yanlış beyan.
Olayların saptırılarak algılanması.
Kişinin olaylara kendi duygu ve istekleri doğrultusunda anlam vermesi.
Gerçeklerin saptırılması ya da çarpıtılması; 
Tahrif.

Tıp Terimi olarak, Burkulma.
Dönme, bükülme, çarpıklık.
Burkulma bir eklem zorlanmasıdır.
Eklemin fizyolojik sınırlarını aşan, ani bükülme ve gerilme sonucu eklem yüzlerinin ani olarak birbirinden ayrılmasıdır.

Bir müzik aletinin doğal sesinin değiştirilme, çarpıtılma işlemi. Yaygın olarak gitar ve elektrogitar için kullanılır.

Bükülme veya burkulma sonucu meydana gelen şekilde değişikliği.
Burkulma
Resim bozulması.
Çarpılım
Yamultma.
Burulma,
Biçimsel bozulma; burkulma; çarpıtma.

Radyogram’da gerçek görüntünün değerlendirilmesini etkileyen herhangi bir artefakt.
Askeri anlamda deformasyon,
Ticarette tahrif etme.
Jeolojide biçim değiştirme.
Kimyada yamultma.
Tiyatroda biçim bozma.
Bozukluk,
Çarpıklık,
Biçimini bozma(yüzünü) çarpıtma.
Herhangi bir nesnenin şeklinin değişime uğraması.
Bir nesnenin bulunduğu şekil üzerinden başka bir şekle girmesi ya da şeklinin bozulması.
Resim bozulması.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ