Güncellik, özgünlük ...

Yenilik,
Güncellik, özgünlük.
Actuality.  
İng. Up-to-dateness. 
Daha ilkin görülmemiş, duyulmamış ya da kısa sürede ortaya çıkan, yeni bir şeyin özelliği. 
Bir buluşun, bir görüşün, bir öğretinin yeniliği.
Güncellik, güncel olma durumu, aktüalite.
Açıklık, duruluk, yalınlık, sadelik, özgünlük.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ