Hıristiyanlıkta kilise tarafından verilen "cemaatten kovma" cezası ...

Aforoz,
Rumca, Aforizo.
İngilizce, Excommunication, 
Fransızca, Excommunication, 
Almanca, Bann, Verfluchung, 
Yunanca, aphorozein
Kilisece verilen Hıristiyan toplumundan kovulma cezası.
Lanetleme, nefrin.
Kilise üyelik haklarından yoksun bırakma.
Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen cemaatten kovma cezası.
Mecaz anlamda darılıp biriyle konuşmama, ilgiyi kesip kendinden uzaklaştırma, toplum dışılama olarak da kullanılmaktadır.
Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen "cemaatten kovma" cezası. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ