Yemen'de baldan yapılan bir içki ...

Bit,
Yemen'de baldan yapılan bir içki.
Çok eski devirlerden beri baldan içki yapıldığı bilinmektedir. Hz. Peygamber’e, Yemenliler’in baldan yaptıkları bit (bita) adlı koyu ve kıvamlı şıranın durumu sorulduğunda, sarhoşluk veren her içkinin haram olduğunu hatırlatarak baldan yapılan içkinin de bu hükmün dışında kalmadığını belirtmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ