Hindistan'da Zerdüşt dinine bağlı bir topluluk ...

Parsiler,

Arapça, parsiler, ( پارسيان )
Zerdüştçü denir.
Hindistan'da Zerdüşt dinine bağlı bir topluluk.
III-IV. yüzyıllarda İran’dan Hindistan’a göç eden Mecusiler’e verilen isim.
Zerdüştçülük;
Zerdüştilik ya da Mecusilik, günümüzden 3500 yıl önce Zerdüşt tarafından İran'da kurulmuş.

MÖ 6.-7. yüzyıl arasında üç büyük Pers İmparatorluğu' nun dinidir. Dünyanın en eski tek tanrıcı vahiy dinidir. Bu dine inananlar bedenen öldükten sonra dirilip Ahura Mazda'nın huzuruna çıkacaklarına ve orada sorgulanacaklarına inanırlar. 

Günümüzde bu dinin doğduğu ülke İran'dır. Yaklaşık 30.000 zerdüşti vardır. Zerdüştinin yoğun olarak Hindistan'da yaşarlar. 
İran, islam ordularınca fethedildikten sonra Hindistan'a yerleşen bu topluluğa, Parsi denir.

Hindistan’da büyük çoğunluğu yaşayan parsiler, idari ve hukuki açıdan özerktir. Pakistan’da Karaçi’de ve Sri Lanka’da da yaşamaktadırlar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ