Moğol istilası öncesinde Anadolu'daki Türkmenleri etkileyen ve Türkiye'nin toplumsal ve kültürel tarihinde önemli bir yeri olan dinsel ve toplumsal hareket ...

Babailik,
Babaiyye,
Moğol istilası öncesinde Anadolu'daki Türkmenleri etkileyen ve Türkiye'nin toplumsal ve kültürel tarihinde önemli bir yeri olan dinsel ve toplumsal hareket.

Horasan doğumlu olan Ebul-Beka Baba İlyas bin Ali el-Horasani ve müridi Baba İshak Kefersudi' nin ayaklanması ile tanınan Vefai Tarikatı çevrelerine verilen addır. Gerçek Ehl-i Beyt sevgisini ön planda tutan ve Irak' ta yaşayan Seyyid Ebu' l Vefa' ya nisbetle anılan bu tarikat Anadolu' ya Dede Karkğın ve halifeleri ile yayılmış ve Babailik olarak tanınmıştır. 

Tarihçiler Kösedağı Savaşı’ nın sebepleri arasında genel olarak sadece Gıyaseddin Keyhusrev’ in kötü idaresi ve Babiler isyanı üzerinde dururlar.  Oysa ki 1230 Yassı Çemen savaşı ve sonrasında yaşananlar, Kösedağı hezimetinde ve dolayısıyla Anadolu ve Suriye üzerindeki Moğol istilasının gerçekleşmesinde  domino taşı etkisi yapmıştır. 

Alaaddin Keykubad daha ilk yıllarından itibaren Moğol tehlikesinin büyüklüğünün farkında olarak bir dizi dahili ve harici tedbirler almaya başlamıştır. Öncelikle ülke dahilinde başta Konya, Kayseri, Sivas gibi şehirlerin surlarını güçlendirerek savunmaya hazır hale getirmiştir. Dış politikada ise daha akılcı bir siyaset takip ederek komşuları ile düşmanlıklara son vermiş,  Harzemşahlar ve Eyyubiler ile de askeri bir ittifak kurarak Moğollara karşı güçlü bir savunma  bloku oluşturmuştur. 

Ancak Selçuklu sultanının bu çabaları, müttefikleri nezdinde aynı karşılığı göremeyecektir.  Celaleddin Harezmşah’ ın sorumsuzca davranışları üzerine 1230 yılında Yassı Çemen savaşında Harzemşahlar devletini nihayete ermiştir. Moğollara karşı binbir güçlükle oluşturulan set yıkılmış ve Anadolu Irak ve Suriye’ deki İslam toprakları Moğol saldırılarına açık bir hale gelmiştir.  


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ