Çin'in Sinkiang bölgesinde bir göl ...

Ebi,
Ebi gölü,
Çin'in Sinkiang bölgesinde bir göl.
Altay ve Tanrı dağları arasında uzanan Cungarya Havzası, 380.000 km2 'lik bir sahayı kaplar. Bu havzanın batı kesimindeki yamaçlar 500 m. ve havzanın orta kesimindeki Ebi gölü vardır.
Ebi gölü 198 m. yükseklikte olup, 1070 km2 yüzölçümüne sahiptir. 
Çin' in Sinkiang bölgesidedir. Ülkenin batısında özerk bir bölgedir. 

Kuzeydoğuda Moğolistan Halk Cumhuriyeti, doğuda Kansu, güneydoğuda Tsinghai eyaletleri, güneyde Tibet, güneybatıda Jammu, Keşmir ve Afganistan, batı ve kuzeybatıda ise Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan’la sınırlanır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ