Türk saraylarında hükümdarın giysilerini korumakla görevli kişi...

Camedar,
Türk saraylarında hükümdarın giysilerini korumakla görevli kişi.
Selçuklularda ve Osmanlılardan önceki Türk devletlerinde hükümdarın elbiselerini korumak ve taşımakla görevli kimse.

Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular gibi İslam devletlerinin saray teşkilatlarında camedar tabirine rastlanmaktadır. Bu sözcük, Farsça elbise anlamındaki came ve tutan, sahip olan anlamına gelen dar kelimelerinden oluşmuştur. Sarayda içinde kumaşların ve hazır elbiselerin bulunduğu camehane adı verilen odalar vardı. Camedarlık saraydaki önemli görevlerden biriydi. Hükümdarın elbiselerine bakmakla yükümlü olan camedarlar onun elbiselerini giyip çıkarmasına da yardımcı olurlardı. Camedar kelimesi Memlüklularda cemdar (cemdariyye) şeklinde kullanılmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ