Özellikle taşlamalarıyla tanınan, 19. yüzyıl halk şairi...

Serdari,
Aşık Serdari,
Özellikle taşlamalarıyla tanınan, 19. yüzyıl halk şairi.
Bu yüzyılda divan şiiri alanında İzzet Molla, Enderuni Vasıf, Lefkofçalı Galib, Halet, Leyla Hanım, Şeref Hanım vb. yetişmiştir.

19. Yüzyıl Aşıkları;
Tasavvuf Türk halk şiiri alanında ise Zekai Mustafa, Selami Mustafa, Kuddusi Ahmed, Türabi dikkatimizi çekmektedir.

Bu yüzyılın en önemli özelliği, batı etkisinde kalarak şiirler yazan pek çok şairin ortaya çıkmasıdır. Akif Paşa, Namık Kemal, Ziya Paşa, İbrahim Şinasi, Abdülhak Hamid, Recaizade Mahmud Ekrem, bu şairlerdendir.

Aşık edebiyatı alanında; Agahi, Bedri, Beyoğlu, Bezmi, Celali, Cevri, Ceyhuni, Dadaloğlu, Deliboran, Dertli, Devami, Erzurumlu Emrah, Gedai, Gündeşlioğlu, Hengami, Hızri, İkrari, Kamili, Kemteri, Kusuri, Minhaci, Muhibbi, Nigari, Nuri, Pesendi, Pinhani, Ruhsati, Seyrani, Seyyid Osman, Serdari, Sümmani, Şem’i, Şenlik, Tahiri, Tıfli, Veli, Zihni, vb. yetişmiştir.

Yüzyılın aşıkları büyük ölçüde bir tarikate bağlanmışlardır: 
Erzurumlu Emrah, Seyrani, Ruhsati Nakşibendi; Dertli Bektaşi, vb. 
Bununla beraber hiçbir tarikate bağlı olmayan aşıklarımızın varlığı da gözden kaçmamaktadır: Dadaloğlu, Bayburtlu Zihni, vb.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ