Köy seyirlik oyunlarını yöneten kimse...

Yaren,
Aynaz,
Köy oyunlarını yöneten kimse.
Köy seyirlik oyunlarını yöneten kimse.

Farsça yaren,
Arkadaş, yakın dost.
Dostların oluşturduğu topluluk.

Kızılayak,
Anadoluda seyirlik köy oyunlarını düzenleyen kişiye verilen ad.

Yaren, Çorum ve yöresinde edilgin, sevici kadın anlamında da kullanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ