Sünni mezheplerinde görülen bir tür geçici nikah ...

Misyar,

Sünni mezheplerinde görülen bir tür geçici nikah.
Nikah kelimesinin sözlükte birleştirme, bir araya getirme, evlenme, cinsel ilişki gibi anlamları var. İslam fıkıhı, bir erkekle bir kadının hayatlarını birleştirmelerini sağlayan bir tür sözleşme için nikah deniliyor. Bu yolla meydana gelen evlilik ilişkisini ifade ediyor. 

Ailenin temelini oluşturan nikah ve evlilik, tüm ilahi dinlerde, kadın ve erkeğin kendilerine özgü bir mahremiyet ve paylaşım alanı oluşturmasına ve insan soyunun devamına katkı sağlamasına imkan veren meşru bir ilişki olarak kabul ediliyor. Ancak hep arkadan dolanılmıştır.

Bu şartlardan en temel olanı ve İslam mezheblerindeki hemen hemen tüm alimlerin kabul ettiği üzere, yapılan nikahın geçici olmaksızın yani kalıcı yapılmış olmasıdır. Kalıcı olmayan nikahlar konusundaki eleştiriler, genel itibariyle, bunların kadının rızası olsa dahi, doğabilecek çocuğun ve kadının kendi hakkıyla aile hukukunu göz ardı edilmesidir. 

Şia’daki mut’a nikahını caiz görmeyen Sünni bazı toplumlarda yıllar içinde benzer içerikli farklı nikahlar uydurulmuştur. Bugün bazı İslam ülkelerinde nikah uygulamasının farklı mezhepler ve farklı fetvalarla çok çeşitlendirildiği ve uygulandığı görülüyor. Amaç uçkur davasının dini yolla nasıl çözüleceğidir.

En çok bilinen nikah türleri;
Muta nikahı:
Bir günlük nikah. Nikah-ı Muta, Muta kelimesi, sözlükte kendisinden faydalanılan şey anlamına geliyor (İran). Çok açık bir günlük kiralıyorsun.

Misyar Nikahı: 
Misyar nikahında evlenme akdi bütün şartlara uygun olarak yapılıyor ancak kadın bazı haklarından feragat ediyor. Misyar nikahıyla evlenen kadın kocasından nafaka talep edemiyor. Sürekli kendisinin yanında kalmasını da isteyemiyor. Kocası kendi tayin ettiği zamanlarda eşinin yanına gidiyor. Misyar kelime anlamı, yürümek veya seyahat etmek/seferde bulunmak anlamına gelir. Arapça seyr kelimesinden türetilmiş.  Misyar, Suudi Arabistan’ın Necid bölgesinde kullanılan ve halk dilinde günlük ziyaret anlamına gelen bir kelime. Misyar nikahı, farklı yerlerde iş sahibi olanlar ve seyahate çıkanlar tarafından uygulanıyor. Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinde Sünni bir kesim tarafından caiz görülüyor. Nikah, seyahat süresince kullanılmak üzere ve bu süreyle sınırlı yapılıyor.
Hatta çağa da ayak uydurmuş. Suudi Arabistan’da bu tür nikahlar için eşleştirme yapan pek çok internet sitesinin bulunduğu da biliniyor. Örneğin; msyaronline.com sitesinin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Mısır, Türkiye ve Fas’tan binlerce kullanıcısı var.

Misyaf: Yaz Nikahı:
Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinde uygulanan bir nikah türü. Adı üstünde, yazlık demek. Ev değil. Arapça yaz anlamındaki sayf kelimesinden türemiş. Sayfiye gibi. Misyar nikahıyla benzer özellikleri olan nikahın en büyük özelliği yaz döneminde kıyılması ve yaz tatilinin sonunda boşanma sonucuyla bitmesi. Bu nikah türü daha çok Körfez ülkelerinde yaşayanların yaz tatillerini geçirdikleri Yemen gibi ülkelerde uygulanıyor. Amacı belli olup, müslümanlarca çokca uygulanmaktadır.

Binyat et Talak: 
Boşanma Niyetli Nikah. Esasen kalıcı nikah olarak kıyılıyor. Ancak anlaşmaya dayalı olarak belli bir süre sonra bitiyor. Nikahın boşanmayla sonuçlanacağını erkek biliyor ancak bu niyetini kadına söylemiyor. Alan razı, veren razı. 

Zevaç Friend: 
Arkadaş Nikahı. Yemen’deki Islah Partisi Genel Kurulu Başkanı Şeyh Abdulmecit El-Zindani tarafından ortaya atılan bu nikah türü, Batı’daki arkadaşlık ve cinsel birliktelik içeren  kız arkadaş ifadesinin bir uyarlamasıdır. Batı'da yaşayan öğrenci ve gençler arasında uygulanan bu nikah türü, yine gizlilik esasına dayalı ve erkeğe bir sorumluluk yüklemiyor.

Örfi nikah: 
Tamamen gizli nikah. Hiç kimseye duyurulmadan yapılan ve tamamen gizlidir. Mısır ve Ürdün’de rastlanıyor. Haşa zina yoktur. Bu nikah türünün işsizlik ve fakirlik sonucu ortaya çıktığı düşünülüyor.

Nehariyye: 
Gündüz Nikahı, Hanefi, Şafi ve Hanbeli mezheplerinde görülen nehariyye de erkek, sadece gündüz vakti bir araya gelmek şartıyla, bir kadınla nikah kıyabiliyor. Şafi ve Hanbeli görüşü, sadece gündüz bir araya gelme şartının hükümsüz olduğu ve nikah kıyılırken ileri sürülen bu şarta evlendikten sonra bağlı kalmanın hukuken gerekli olmadığını söylüyor. Nehariyye Arapça kökenli bir kelime ve gündüzcü anlamına geliyor. Geceleri paydos.

Kalıcı ancak rızaya dayanmayan nikah türleri;
Şiğar nikahı/berdel: 
Karşılıklı nikah. Kızı veya kız kardeşiyle sınırlı olmayan birine veli bulunan 2 kişinin, herhangi 2 kadını, karşılıklı olmak şartıyla birbirlerine mehir olmaksızın nikahlamasıdır. İslami nikah şartlarında nikahlanacak kişilerin rızası olmasının meselesinin bu nikahta göz ardı edildiğini savunarak caiz görmemişlerdir. Hanefilere göre, Şiğar nikahı mehir söz konusu olduğu takdirde geçerlidir ancak yapılması helalden çok, harama yakındır. Sünniliğin diğer 3 mezhebine göreyse mehir söz konusu olsa bile bu nikah akdi geçersizdir. Kadınların takası dışında arada herhangi bir mehrin olmadığı bu nikah akdinde bir kadın diğer bir kadının bedeli sayıldığı için halk arasında yanlış bir telaffuzla takas anlamına gelen Berdel ismiyle meşhur olmuştur.

Beşik Kertmesi: 
Bebek Nikahı. Beşik kertmesi çok eski tarihlerden günümüze kadar gelmiş ve halen Türkiye’ nin bazı bölgelerinde halen kullanılan bir çeşit evlilik akdidir. Beşik kertmesi 2 farklı ailenin bağlarını kuvvetlendirmek adına beşikteki bebekleri veya küçük yaşlardaki çocukları ileri bir zamanda evlendireceğine dair verdiği sözdür. Anadolu’da Beşik kertmesi yerine, Beş kertme, beşik kesme, beşik Kertiği gibi kelimelerle de anılıyor.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ