"Zeytindağı", "Çankaya"," Yolcu Defteri" gibi yapıtlarıyla tanınmış gazeteci ve yazarımız...

Falih Rıfkı Atay,
(D. 26 Aralık 1894, İstanbul - Ö. 20 Mart 1971, İstanbul), 
İstiklal Madalyası sahibi Türk yazar, gazeteci ve milletvekili. 
Cumhuriyet döneminin en etkin gazetecilerinden biridir. 
Mustafa Kemal Atatürk' ün başyazarlığını yapmıştır.
"Zeytindağı", "Çankaya"," Yolcu Defteri" gibi yapıtlarıyla tanınmış gazeteci ve yazarımız.

Falih Rıfkı Atay, 26 Aralık 1894 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kovacılar' daki Rehber-i Tahsil Mektebi' nde yaptı. Ardından Mercan İdadisi' ni bitirdi. 1908 yılında girdiği Darülfünun Edebiyat Fakültesini 1912 yılında bitirdi. Evli ve bir çocuk babasıdır.

İlk yazılarını Servet-i Fünun ve Tecelli dergilerinde yazdı. Darülfünun Edebiyat Fakültesi’ nde edebiyat eğitimine başladı. 1913 yılında Tanin gazetesi yazar kadrosuna katıldı. 
Balkan Savaşı yıllarında, Sadaret Mektubi Kalemi’ nde çalıştı. Daha sonra Dahiliye Nazırı Talat Paşa’ nın Özel Kalem Müdürü oldu. I. Dünya Savaşı yıllarında, Suriye’ de Cemal Paşa’ nın özel katipliğini yaptı. Cemal Paşa, Bahriye Nazırı olunca Falih Rıfkı da Cemal Paşa’ nın Özel Kalem Müdür Yardımcısı oldu. Birinci Dünya Savaşı'na ilişkin yazılarını Ateş ve Güneş kitabında topladı. Savaş bittikten sonra Çarkçı Mektebinde edebiyat öğretmenliği yaptı. 

1923 yılında İkinci Meclis’ e Bolu milletvekili olarak girdi. 1950 yılından sonra Ankara milletvekili oldu.

1952 yılında Bedii Faik ile Dünya gazetesini kurdu, ölünceye kadar bu gazetenin başyazarlığını yaptı. Türk alfabesinin hazırlanması ve uygulanması sırasında Dil Encümeni' nde ve Türk Dil Kurumu' nun kuruluşunda görev aldı.

Aralıksız 27 yıl milletvekilliği yaptı. 20 Mart 1971 tarihinde, İstanbul' da öldü.

Eserleri;
Atatürk'e ilişkin anılarını Çankaya adlı eserinde bir araya getirmiştir.
Atatürk’ ün Bana Anlattıkları, Atatürk'ün Hatıraları, Atatürk Ne İdi?
Ateş ve Güneş, (Suriye ve Filistin savaş anıları)
Babanız Atatürk, Başveren İnkılapçı, Batış Yılları, Bayrak, Bizim Akdeniz,
Çankaya, Çile,
Deniz Aşırı, 
Eski Saat,
Faşist Roma, Kemalist Tiran, Kaybolmuş Makedonya.
Gezerek Gördüklerim,
Hind,
İnanç,
Kanat Vuruşu, Kurtuluş,
Londra Konferansı Mektupları,
Monografi, Moskova-Roma,
Mustafa Kemal'in Mütareke Defteri,
Mustafa Kemal'in Ağzından Vahdettin,
Niçin Kurtulmamak,
Pazar Konuşmaları,
Roman;
Taymis Kıyıları, Tuna Kıyıları, Türk Kanadı,
Yeni Rusya, Yolcu Defteri,
Zeytindağı, 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ