Roma mitolojisinde sağlık tanrıçası...

Latona,

Latona: Roma mitolojisinde sağlık tanrıçasıdır.
Roma mitolojisinde avcılığın bakire tanrıçası Diana idi. Diana, Yunan mitolojisinde Artemis' e karşı gelmektedir. Babası Jüpiter ve anası Latona'dan Diana ve ikiz erkek kardeşi Apollo Delos adasında doğmuşlar. 
Salus: Romalıların sağlık tanrıçası.
Hygieia: Sağlık ve temizlik tanrıçasıdır. Hijyen kelimesi de buradan gelmiştir.

Diğer Tanrıçalar;
Aera Cura: Roma mitolojisinde, yer altı dünyasında şeytani bir tanrıçadır.
Ceres: Roma mitolojisinde anne sevgisinin ve büyüyen bitkilerin tanrıçasıdır. 
Concordia: Roma mitolojisinde barış, esenlik, anlaşma ve uyum tanrıçasıdır. 
Copia: Roma mitolojisinde bolluk tanrıçasıdır. 
Cura: Roma mitolojisinde insanları kilden yaratan tanrıçadır.
Dea Dia: Roma mitolojisinde büyüme, gelişme tanrıçasıdır. Ceres ile beraber anılır. 
Dea Tacita: Roma mitolojisinde ölülerin tanrıçalarından birisidir. 
Disciplina: Roma mitolojisindeki küçük ilahlardan, disiplinin tecessümü ve tanrıçasıdır. 
Fides: Roma mitolojisinde inanç, vefa ve sadakatin tanrıçası. Yunan mitolojisinde Pistis’tir. 
Flora: Roma mitolojisinde çiçek ve bahar tanrıçasıdır. 
Fortuna: Roma mitolojisinde şansın tanrıçasıdır. 
Laverna: Roma mitolojisinde hırsızların, şarlatanların koruyucusu, tanrıçasıdır. 
Libitina: Roma mitolojisinde ölümün, cesetlerin ve cenazenin tanrıçasıdır. 
Naenia: Roma mitolojisinde cenazelerin tanrıçasıdır.
Nixi: Roma mitolojisindeki doğumla ilgili tanrıçalardır. 
Patalena: Roma mitolojisinde çiçeklerin tanrıçasıdır.
Providentia: Roma mitolojisindeki basiret tanrıçasıdır.
Securitas: Roma mitolojisinde ve Roma İmparatorluğunun güvenliğinden sorumlu tanrıçadır.
Spes: Roma mitolojisinde umut tanrıçasıdır. Yunan mitolojisinde Elpis'dir.
Veritas: Roma mitolojisinde hakikat, doğruluk tanrıçasıdır. 
Vesta: Roma mitolojisinde ocak, yuva (ev) ve ailenin bakire tanrıçasıdır.
Vica Pota: Roma mitolojisindeki zafer tanrıçasıdır. 
Victoria: Roma mitolojisindeki zafer tanrıçası. Yunan mitolojisinde Nike’dir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ