Kanatlı, aslan vücutlu ve kuş başlı mitolojik hayvan...

Grifon,
Griffon,
Griffin,
Kanatlı, aslan vücutlu ve kuş başlı mitolojik hayvan.
Yunan mitolojisinde sentorlar savaşçı, savaş yetenekleri gelişmiş, güçlü yaratıklar olarak tasvir edilmiştir. Genellikle aslan vücutlu, kartal kanatlı ve kafalı mitolojik yaratıktır.

Farklı betimlemelerinde hayvanın dört ayağı da aslan ayağı, yalnız arka ayakları aslan ayağı veya tüm ayakları kartal ayağı olabilir. Antik yunancada, kıvrılmış, kırık anlamındaki gryps veya gryphos sözcüklerinden türediği düşünülür. 

Çin: Uzakdoğu efsanelerinde geçen bir griffon türü geyik gibi boynuzları olan, pullarla örtülü başa ve bedene sahip ve aynı zamanda kartal pençeli ve kanatlı bir ejder olarak tasvir edilir. Bu kutsal hayvanın görülmesi, zafer ve barışın müjdecisi olarak yorumlanır.

Orta Asya: Hun sanatında da oldukça fazla işlenmiş bir motiftir.

Macar: Macar mitolojisinin önemli bir figürüdür. Griff olarak anılan bu varlık Avrupa mitolojilerindeki adı Griffin'dir. Aslan başlı bir kuş görünümdedir. Macarlara göre insan eti yiyen bir kuştur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ