İpekli bir kumaş cinsi...

Savai,
İpek ve klaptanla dokunmuş, 18. yy. ikinci yarısına ait, ipekli kumaş cinsidir. Kumaşın deseni serpme veya sıra ile bazen de geometrik şema içinde dizilmiş ufak dallı ve yapraklı çiçeklerden oluşan bir bezeme gösterir. 
Luizin,
Canfes,
Otoman,
İpekli bir kumaş türü.

Vala: 
Başörtüsü olarak kullanılan bir tür ipekli dokuma.

Jarse (Fr. jersey, 
İng. Stoccinette):
Jarse Kumaş, 
Esnek dokunmuş ipekli ya da yünlü bir kumaş.

Tafta, ipekli:
Organtin(Fr. organtine) bir tür kumaş.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ