Hükümdarlığı döneminde başkent Babil’e en parlak dönemini yaşatan ünlü Babil kralı...

Nabukadnezar,
Babil Kralı,
Nebuchadnezzar
(nɛbjʊkədˈnɛzər)
(MÖ 605 - M.Ö 562)
Nebuchadnezzar tahtına MÖ 605 yılında yükseldi.
Neo Babil İmparatorluğu'nun en uzun hüküm süren ve en güçlü hükümdarı.
Başkenti Babil, Orta Doğu'daki en büyük arkeolojik alandır. 
Babası Nabopolassar, MÖ 620 yılında Babil'in kralı Neo Assur İmparatorluğu'nda bir memurdu.

İncil, 
Nabukadnezar, Süleyman' ın Tapınağının imhacısı ve Babil esaretinin başlatıcısı olarak hatırlar. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ