Eski Sparta’da kölelere verilen ad...

Heilos,

Helot,
Helotlar.
Altın köle,
Eski Sparta’da kölelere verilen ad.

Antik Yunan şehir devleti Sparta komşularının çoğundan farklı bir toplumsal hiyerarşiye sahipti. Toplumsal piramidin tepesinde güçleri Yaşlılar Konseyi tarafından denetlenen iki kralı vardı. Bu yaşlılar bir sonraki sınıf olan Spartiates’ ten seçilmiştir. Bu aristokrasi sınıfının altında Perioeci olarak adlandırılan bir orta sınıf vardı. Sparta toplumunda en düşük ve aynı zamanda en geniş sınıf ise Esirler olarak bilinen bir gruba aitti.

Yunan coğrafyacı Pausanias’a göre Esirler, Helos denilen bir şehirden gelmişlerdi. Bu şehrin Spartalılar tarafından işgal edilmiş olduğu ve ahalinin ilk köleler oldukları söylenir. Spartalılar tarafından köleleştirilen sonraki insanlar da aynı zamanda Helotlar olarak adlandırılmışlardır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ