Bilgi ve eleştirel düşüncenin yayılmasına karşı olan bakış açısı, aydınlanmacılığın zıddı…

Obskürantizm,
Fransızca: obscurantisme,
Latince: obscures, 
Bilmesinlercilik,
Karanlıkçılık,
Fransızca 
örtülü, karanlık anlamına gelen obscurite kelimesinden türetilmiştir.
Bilgi ve eleştirel düşüncenin yayılmasına karşı olan bakış açısı, aydınlanmacılığın zıddı.
Özgür düşüncenin karşıtıdır ve genellikle dinci köktencilikle birliktedir.
Egemen güçlerin kendi hoş görmediği kavramlara, kişilere, topluluklara ilişkin toplumun bilgi erişimini sistematik olarak kısıtlama çabası.
Bilgiyi tekelinde tutanların, bu gücü ellerinden kaçırmamak için geri kalanların bilgiye erişimini zorlaştırmak veya imkansız kılmaya yönelik çabalarına, bilginin anlaşılmasını zorlaştırmalarına verilen ad.
Halk yığınlarını bilgisiz ve karanlıkta bırakma anlayışı, aydınlık düşmanlığıdır.

En güzel uygulama örneği;
Ortaçağ Avrupasında dini ve entellektüel sahada latincenin kullanılmasıdır. Böylece eski Yunan ve Roma' dan miras kalan bilgi, kilisesinin tekelinde kalmıştır. Rönesans ile bu tekel son bulmuştur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ