Uygurlarda yüksek devlet memurlarına verilen ad ...

İlteber,
Çince, İlteber Halife anlamındadır.
Uygurlarda yüksek devlet memurlarına verilen ad. Vatana, devlete hizmet eden kişi.
Uygurlar için Çince, Uygurlar, Şahin anlamı ile bilinmektedir. Uygurlar, Baykal Gölünün güneyinde Orhun, Selenga ve Tula nehirleri  bölgesinde yaşamışlar. Uygur beylerine ilk zamanlarda Erkin demişler. Göktürk ordusunu  mağlup edinceye kadar böyle bilinmiş. 

Bundan sonra Uygur beylerine Erkin yerine Çincede Halife anlamına gelen  İlteber ünvanı kullanılmış. İlteber diye anılan Beylerin merkezi ise Tula nehri civarı olmuş. Uygur Hakanı Kutlug Bilge Kül, Orhun kıyısında Ordu balık şehrini kurup, burayı merkez yaptı. Uygur beyleri savaşlarda güçlenmişler ve Hanların bağlı olduğu devlet başkanı, hakan, imparator anlamında Kağan ilan etmişlerdir. Uygur beyliği, Göktürk kağanı Kapagan Kağan zamanında Göktürklerin yönetimine geçmişlerdir. 

Bugünkü Kuzey Moğolistan’da Şineusu gölü yakınındaki Uygurların ilk devrinde dikilmiş kitabeden on kabileden Uygurlar oluşmuştur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ