Tuvalara özgü nefesli bir çalgı ...

Şoor,
Tuvalara özgü nefesli bir çalgı.
Tuva'ya özgü, söğüt veya karaçam dalının oyulmasıyla yapılan geleneksel bir flüt çeşididir. Şekil olarak ney'e benzer. Geleneksel müzik topluluklarında kullanıldığı gibi şamanlarca da kullanılmaktadır. Üç delikli nefesli bir halk çalgısıdır. 60-80 cm uzunluğundadır. Kamış veya ağaçtan yapılır.

Kazaklarda; Uskırık, Sıbızgı.
Kırgızlarda; Şoor, Şopo şoor.
Başkurt ve Tatarlarda; Kuray
Anadolu’da; Çoban kavalı - Ney

Tuva Müziğine ait çalgılar;
İgil (Egil, Khil Khomus)
Doşpuluur (Topşuluur,DoşpuIduur)
Bızaançı
Çanzı
Çadagan
Demir Khomus
Kuluzun Khomus
Limbi (Nefesli bir halk çalgısı)
Düngür(Şaman davulu)
Orba (Şaman davulunun tokmağı)
Kıngıraa,
Konguraa(Çan)
Konguluur(Çıngırak)

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ