“Sığır, öküz” anlamında eski sözcük...

Bakar,
Bakar; Sığır, öküz anlamında yörelerimizde kullanılan eski bir sözcük.
Davar,
Öküz,
Arapça Sevr, (ثور)
Farsça, Gav, (گاو)
Fransızca, bœuf, betail.
İngilizce, Ox, bull, cattle.
İğdiş edilmiş erkek sığır.
Mal.
Boğa.
Sığır,
İnek.
Sığır, öküz anlamında eski bir sözcük.
Dört ayaklı evcil, çiftlik hayvanı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ