İyi haber korkusu...

Öfobi,
Eufobi.
İngilizce: euphobia,
İyi haber alma korkusu.
İyi haber korkusu.
İyi haber olduğunda korkar e acı çeker.
İyi haberlere katlanamaz.
Zevk veya heyecan ve yoğun refah ve mutluluk duygularından duyulan korku.

Öfori:
Zevk veya heyecan ve yoğun refah ve mutluluk duygularının deneyimi veya etkisidir. Öfori aynı zamanda mani gibi bazı nörolojik veya nöropsikiyatrik bozuklukların bir belirtisidir. Birçoğu bağımlılık yapan bazı ilaçlar, rekreasyonel kullanımlarını en azından kısmen motive eden öforiye neden olabilir.

FOBİ

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ