"Zenginliğin artışı, üretimin tüketimden fazla olmasına bağlıdır" sözü ile ünlü İngiliz nüfus bilimci ve politik iktisat teorisyeni..

Thomas Malthus,
Robert Malthus,
Thomas Robert Malthus.
(D. 13.02.1766 - Ö. 23.12.1834) 
İngiliz nüfus bilimci ve politik iktisat teorisyeni. 
Karamsar kuramlarıyla ünlüdür.
1766 yılında İngiltere'de doğdu. Thomas Robert Malthus, ilk eğitimi evde aldı. 1784 yılında Jesus College, Cambridge'e girdi. Latince ve Yunanca eğitimi alırken, asıl alanı matematikti. 

1791 yılında aynı okuldan master derecesi aldı. 1797 yılında ise bir Anglikan kır vaizi olarak ruhban sınıfına katıldı. 1804 yılında evlendi ve bu evliliğinden üç çocuğu oldu. 1805 yılında ise İngiltere'nin ilk ekonomi politik profesörü oldu. Kalıtsal olarak doğuştan yarık damaklıydı ve bunun verdiği utanç ile 1833 yılına kadar portresinin yapılmasına izin vermedi. Bu yılda yapılan portresinde ise ressam bu deformasyonu zekice gizlemiştir.

Thomas Robert Malthus 23 Aralık 1834'te öldü. İngiltere'deki Bath Abbey'e gömüldü.

1789 yılında, nüfus bilimi için çok önemli kurallara imza atan çalışması, Nüfus Artışı Hakkında Araştırma çalışmasını yayımladı. Daha sonra 1803 yılında bu eserini gözden geçirip tekrar yayımladı. Çalışmasına göre uygun şartlarda herhangi bir popülasyon, besin maddelerinin artışından daha hızlı bir oranda artar ve böylece zamanla kişi başına düşen besin miktarı azalır. Bu fikrinin temeli şudur: uygun şartlarda herhangi bir kısıtlayıcı faktör (salgın vb.) yoksa popülasyon geometrik dizi biçiminde artar (2, 4, 8, 16, 32, 64, ...), oysa besin maddeleri aritmetik dizi biçiminde artar (1, 2, 3, 4, 5, 6, ...). Doğada aradaki bu fark, popülasyonda bazı bireylerin ölümlerine neden olur ve bir denge sağlanır.

Bu düşünceleri nedeniyle Malthus geç evlenmek, az sayıda çocuk sahibi olmak vb. hareketlerin teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyordu. Yine Malthus' a göre toplumsal sefaletin en büyük nedeni alt sınıflardı ve bu yüzden bu tür bir nüfus planlaması üst sınıflardan ziyade alt sınıflara uygunlanmalı. Fakir halk kesimlerine yapılan yardım programlarına karşı çıkmıştır. Her türlü toplumsal müdahaleye ve yardıma muhalif olmuştur.

Malthus zenginliğin artışı, üretimin tüketimden fazla olmasına bağlıdır. Bu doğru olmakla birlikte fazla tasarrufun da üretim yapmayı engelleyeceğini kabul eder. İstem sunuya uymakta, bu nedenle fazla tasarruf yapılması doğru değildir demektedir. Zira üretimi istem kamçılar.
Malthus, ekonomide yaşanan sefaletin en önemli nedenini alt sınıflar olarak görür. Bu nedenle bu alt sınıflara yönelik bir nüfus planlaması uygulanmalıdır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ