Yeni doğurmuş kadının durumu, loğusalık ...

Nifas,
Nüfesa,
Loğusalık.
Lohusalık,
Lohusalık hali.
Yeni doğurmuş kadının hali. 
Bu hal kırk gün devam eder.
Kadınların doğumdan sonraki özür halleri.
Böyle bir kadına Nüfesa da denir. 
Kadınlarda doğumdan sonra cinsel organlarından gelen ve kanla ortaya çıkan en çok kırk gün devam eden özel bir durum. Kadınların bu haline lohusalık, bu kana da lohusalık kanı denir.

Lohusalık müddeti kadından kadına değişir. Bazı kadınlarda bu süre, bir gün dahi olabilir. Lohusalık süresi, kanın kesilmesiyle son bulur. Lohusalığın asgari süresi yoktur. Azami süre ise kırk gündür. Doğumdan sonra kırk gün geçtiği halde kan devam ediyorsa, artık bu kan nifas kanı değil, özür kanıdır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ