Sekiz kişilik çalgıdan oluşan müzik topluluğu ...

Oktet,
Octet, 
Sekiz kişilik çalgıdan oluşan müzik topluluğu.

Septet,
7 çalgıdan oluşan müzik topluluğuna septet denir. 

Altılı (sextet), 

Beşli (kentet), 

Kuartet, 
Quartet, Dörtlü,
Dört kişilik müzik topluluğu veya bu topluluğun çaldığı, söylediği parçalar. İki keman, viyola, viyolonsel, vb. çalgılarla oluşturulur. Bu topluluklara yaylı çalgılar dörtlüsü de denir.

Üçlü (trio);
Keman-viyola, viyolonsel vb. çalgılarla oluşturulur. 

İkili (düo); 
Keman-piyano, obua-flüt, gibi bir ezgi ve bir eşlik çalgısıyla oluşturulur. 

Dokuzlu (nontet);


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ