Antalya'nın Elmalı ilçesinin antik dönemlerdeki adı ...

Alimala,
Amelas,
Elmalı,
Antalya'nın Elmalı ilçesinin antik dönemlerdeki adı.
Bugünkü adı Elmalı olan, eski Anadolu'da Likya bölgesinde bir şehir.
Antalya'nın Elmalı ilçesinin antik dönemlerdeki adı.
Bugünkü adı Elmalı olan, eski Anadolu'da Likya bölgesinde bir şehir. Likya bölgesi içerisinde yer alan Elmalı'nın kesin kuruluş tarihi bilinmemektedir.

Elmalı'nın tarihi M:Ö. 3000 yıllarına kadar uzandığını göstermektedir. İlk yaşayanların Likyalılar olduğunu göstermektedir. Elmalı ismi için öne sürülen iddiaların başında Alimala ve Amelas isimleri gelir. Bu isimlerin hangisinin doğru olduğunu kanıtlayacak bir kanıt henüz mevcut değildir. Türk boylarının Elmalı ve çevresine yerleşmeleri sahil kesiminden önce olmuştur. Evliya çelebi Seyahatnamesinde Elmalı’dan bahsetmiştir. Osmanlı kayıtlarında ilk defa Elmalı’dan bahsedilmesi ise I. Murat döneminde olmuştur. Elmalı isminin geçmiş dönemdeki Alimala ve Amesal isimlerden türemiş olabileceği ve yörede elma yetiştiriciliği yapılmasının da bu isimle anılmasının etkili olduğu düşünülmektedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ