Kuzey Sibirya'da yaşayan ve Tunguzca konuşan bir halk ...

Ulçalar,
Ulçiler,
Tunguz dilleri, (tungusık).
Kuzey Sibirya'da yaşayan ve Tunguzca konuşan bir halk.
Ulçalar, Mançu-Tunguzların ve Tunguzların dil ailesindendir. 

Moğol halkları; Buryatlar ve Dağurlar. 
Tunguz grubu halklar; Evenkler, Ulçiler, Sibeler ve Hezhenler (Nanay)’dir.
Tunguslar; Dolganlar, Evenkler, Dahurlar.
Mancular; Evenler/Lamutlar/Oroçlar, Hesler, Hibler, Nanaylar/Goldlar, Negidallar, Oroklar, Sibolar, Udehler, Ulçalar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ