Japonca eğilerek selamlamak ...

Ojigi,
(お 辞 儀),
Japonca ojigi eğilerek selamlamak demektir.
Eshaku, Keirei ve Saikeirei diye adlandırılan üç farklı eğilme derecesi vardır. 
Selamlamada 70 dereceyi aşan en üst seviye olan saikeirei, yalnız Japon imparatoru gibi çok yüksek saygı ifade edilecek kimseler karşısında uygulanır.

(Eshaku / 会 釈), 15 derece, bükülmüş ;
(Keirei / 敬礼), 30 derece, tam bir bowling;
(Saikeirei / 最 敬礼), 45 derece yay;
(Dogeza / 土 下座), diz çökmüş yay;
Ne kadar eğildiğiniz karşınızdakine ne denli saygı duyduğunuzu gösterir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ