İyi bakımlı, yelesi güzel taranmış ve ufak kulaklı ata verilen ad ...

Serçekulak,
İyi bakımlı, yelesi güzel taranmış ve ufak kulaklı ata verilen ad.
Küçültülmesi gereken kulakları kırpılmış ata serçe veya barbut denir.

Atın kulaklarıyla ilgili özel isimleri vardır:
Çok kısa ve sivri kulaklı atlara, fare kulaklı.
Uzun ve ağırlıkları nedeniyle aşağı sarkan kulaklı atlara domuz kulaklı. Böyle kulağa sahip bir ata, clabaud denir. 
Kulakları birbirine çok yakın ve ileriye dönük olan atlara tavşan kulaklı.

Küçük, ince, gevşek, kafasına dik ve birbirine yaklaşık kulaklı atlar cesur kulaklara sahip olup zeka ve güç belirtisidir. Atın kulakları, hareketsiz ise at, aptal ya da sağırdır. Uyanık bir atın kulakları hareketlidir.

Ufak kulaklı keçi ya da koyun; Doğu

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ