İstemsiz şekilde küfretme rahatsızlığı...

Koprolali,
Koprolali, kültürel olarak tabu olan ya da genellikle sosyal kullanım için uygun olmayan bütün sözcükleri kapsar. 
Tourette sendromunun bir özelliği olan, istemsiz şekilde küfretme rahatsızlığıdır. Kişinin kendi seslendirmesini kontrol edememesi sosyal ve profesyonel yaşamının sarsılmasına neden olabilir.

İlginç bir hastalık olan Koprolali, bir kişinin istemsiz bir şekilde müstehcen, küfürlü veya saldırgan sözler söylemesidir. Bu sözler özellikle ırkçı hakaretleri ve cinsel küfürleri içermektedir. Koprolali, birilerine sövmekten veya onları aşağılamaktan farklı bir şeydir. Çünkü Koprolalide istemsiz bir davranış vardır ve bunu yaşayan kişilere bu konuşma tarzı oldukça rahatsız edicidir.

Koprolali, şizofreni gibi bir duruma yol açabilir. Bu bozukluğu tedavi etmek için botoks enjeksiyonları gibi maddeler kullanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ