İyi terbiye edilmemiş vahşi binek hayvanı ...

Alaşa,
Zayıf ve çelimsiz at.
Ağzı ve burnu beyaz olan at.
Beygir, erkek at, iğdiş olmayan huysuz at. 
Azgın köpek, boğa, at v.b.
İyi terbiye edilmemiş vahşi binek hayvanı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ