Hindistan ve Rusya'dan Akdenize kadar uzanan bir imparatorluk kuran Müslüman hükümdar ...

Timur,
Timurlenk
(1336-1405)
Aksak Timur,
Topal Timur.
Kabil’in 400 km kadar kuzeyinde, bugün Özbekistan topraklarında bulunan bir bölgede doğmuş olan Timur’un okuma yazması ve eğitimi yoktu. Zeki ve doğuştan bir ayağı felçliydi. Erken yaşta politika hayatına katıldı. 

En az üç dili konuşabiliyordu. Satranç oyununun bir benzerini icat etmişti. Hızla yükselerek Moğol Hanı’nın başyardımcısı oldu. Daha sonra Han’ı devirerek iktidarı ele geçirdi. Bir çok savaşa katıldı. Timurlenk Cengiz Han’a saygı duyardı. İmparatotrluğun merkezi Cengiz’in fethetmiş olduğu Semerkand'dı. Bugünkü İran, Ermenistan, Gürcistan ve kısmen Rusya’nın bulunduğu toprakları fethetmiş. Osmanlı’yı yenerek Anadolu’nun batısına kadar gelmiştir. Timur ve Yıldırım Beyazıt çok bilinen (1367) yılında, Ankara Meydan Savaşını yapmıştır. Akınları 1370 yılından 1402 yılına dek sürmüştü. İmparatorluğunun yüzölçümü 5 milyon 555 bin km kareyi (Yakındoğu, Hindistan, Akdeniz kıyıları, Aral Denizi, Pasifik’e kadar bir alanda) buluyordu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ