Eski dilde kavuşma, bitişme, birleşme.

İltisak,
Kavuşma, birleşme, bitişme.
İki organın birbirine yapışması, yapışma.

Yapışma, kaynaşma
Rutubetlenmek, ıslanmak.
İki organın birbirine yapışması, yapışma.
İki uzvun birbirine yapışık olması.
Osmanlıca Rutubetlenmek, ıslanmak.  
Bitişme, kavuşma,
Bitişmek. 
Yapışmak, 
Yapışık olmak. 
Kavuşmak. 

Ana hatlardan depo, fabrika gibi tesislere çekilen demir yolu bağlantı hattı. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ