Pamuk ya da keten ipliğinden kumaş ...

Kirpas,
Pamuk ya da keten ipliğinden kumaş.
Keten bezi ve pamuklu beze verilen ad.
Ham beze, keten bezine ve pamuklu beze verilen ad.
Pamuk ya da keten ipliğinden dokunan bir tür kaba kumaş.

Farsça, kirpas;
Eskidilde Osmanlı döneminde, Padişah veya vezir konaklarındaki divanhaneye verilen ad.

Kirpas sözcüğünün yörelerimizde, halk ağzında başka anlamı;
Pinti, basis, cimri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ