"Çengel sakızı"da denilen, çiğnemek için kullanılan ve kengelin sütünden çıkarılan bir çeşit sakız ...

Enger,

Kenger,
Farsça kenger, kangar.
Türkçeden Bulgarcaya ginger olarak geçmiş.
Kengel (Cynara cardunculus)
Kenger sakızı,
Çengel sakızı,
Kengel sakızı,

Bazı ağaçların ve özellikle sakız ağacının kabuğundan sızan, çiğnendiğinde yumuşayan, hoş kokulu, beyaz renkli reçine.
Birleşikgillerden, yaprakları dikenli yaban bir bitki, eşek dikeni, kengel (Cynara cardunculus).
Kenger, eşek dikeni,
Deve dikeni, yabani enginar.
Yabanıl enginar.
Yaban enginarı, eşek dikeni.

Yaprakları dikenli yabani bir bitki. Gövdenin kesilmesiyle çıkan sütten sakız yapılır. 
Kenger veya çengel sakızıKengel, deve kengeri, uslu kenger olarak da bilinir. Bakımlı olmayan yol kenarları, taş ve kaya diplerinde bol yetişir. Yerel ağızlarda kengel, eşek dikeni, çengel, yaban enginarı, genger, gengel, dikenli bir çeşit bitki, deve dikeni, eşek dikeni olarak da geçer. 

Kenger sütünden yapılan bir tür sakıza kenger sakızı adı verilir. Ağızlarda kenger sakızı yanında çengel sakızı biçimi de kullanılır. Yerel ağızlarda enger biçimi de kenger sütünden yapılan bir tür sakız, çengel sakızı olarak geçer. Kenger sakızı özellikle Anadolu’da çok sık kullanılır. Kenger otu, sebze olarak kullanıldığı gibi, köklerinden elde edilen sakız kenger sakızı olarak kullanılır. Sakızı suda bekletilir. Çiğnenmesi oldukça zordur. Uzun süre çiğnenince yumuşar.

Şekerli ve kokulu ağızda çiğnenen eğlence yiyeceği, ciklet. Cadbury Adams firmasının ürettiği Chicklets marka sakızlardan dolayı, Çiklet sözcüğü Türkçeye yerleşmiştir. Sakız, çiklet ya da ciklet, çiğnemek için tabletler veya kısa şeritler halinde hazırlanan şekerli veya şekersiz ürün. Dişlerin sağlıklı kalması için şekersiz sakız çiğnenmesi önerilir. Günümüzde sakızların büyük çoğunluğu xylitol, sorbitol ve maltitol gibi maddeler ile tadlandırılır. Xylitol'un diş çürüklerini önlediği düşünülmektedir. Sigarayı bırakmak isteyen kişiler için özel nikotin içeren çikletler de piyasaya sunulmuştur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ