Feodal dönemde "ordu" anlamında kullanılan bir terim ...

Ost,
Thema, 
Feodal dönemde ordu.
Feodal dönemdeki ordu.
Feodal dönemde "ordu" anlamında kullanılan bir terim.
Ortaçağda, vasalların matbuları için yerine getirmekle yükümlü oldukları askerlik hizmeti.
Derebeylik Döneminde ordu anlamında kullanılan terim.

Feodalizm ya da derebeylik, başta Ortaçağ Avrupası olmak üzere tarihin birçok evresinde rastlanan toplumsal, siyasal ve ekonomik örgütleniş biçimidir. Feodalizm kelimesi, Latince feodum (tımar) ile taşınabilir değerli mal anlamına gelen Latin kökenli bir kelimeden türetilmiştir. Feodal toplumun siyasi örgütlenişi, koruyan-korunan (süzeren-vassal) ilişkisine dayanan hiyerarşik bir örgütleniştir. Merkezi otorite zayıftır, yerellik görülür. Feodal ekonomi ise, kendi kendine yeterlik üzerine kuruludur.

İlk Çağ' da Roma'dan yönetilen topraklarda Cermen istilaları ile Roma döneminin merkeziyetçi siyasi düzeni bozulmuş ve sayısız irili ufaklı feodal beylik ortaya çıkmıştır. Bu sınıf, feodal ekonominin ana üretici gücü olan serfler sınıfıdır. 
Ayrıca sınıflamada kont, baron gibi ünvanlar da vardı. Bunların hiyerarşik sıralaması şöyle idi:

Dük (Eşi Düşes)
Marki (Eşi Markiz)
Kont (Eşi Kontes)
Vikont (Eşi Vikontes)
Baron (Eşi Barones)
Şövalyeler.

Thema, ordu anlamında kullanılmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ