Ortodokslarda her tür resme verilen ad ...

İkona,
İkon,
Fr. icone,  
İng. icon.
Ortodoks kiliselerinde bulunan dinsel resim ve heykeller.
Hıristiyan Ortodoks mezhebinde görülen İsa, Meryem veya azizlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılan dini içerikli resimleri.
Yunanca eikon, imge demektir.
Ortodokslarda her tür resim.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ