Baş çoban...

Eke,
Serşivan,
Baş çoban,
Farsça çuban, şuban ,
Koyun ve keçi sürülerini otlatan kimse.

Eke kelimesinin diğer anlamları:
Kurnaz, açıkgöz (insan).
Tecrübeli, usta.
Zeki, çok bilgili (adam).
Dahi,
Görgülü.
Çok konuşan, geveze, ukala.
Çok bilmiş olan, her işe karışan.
Çokbilmiş, bilgiçlik taslayan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ