Gündüz, gün ...

Nehar.
Nehari ise gündüzlü anlamındadır.
Ruz,
Gündüz,
Gün,
Eski dilde gün, 

Yevm,

Yevmiye kelimesi de buradan türemiştir.
Arapça Enhür kelimesinden türetilmiştir.

Fecrin doğuşundan güneşin batışına kadar olan aydınlık.
Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ