Ejderha takımyıldızının en parlak yıldızı ...

Eltanin,

(Gama Ejderha), 

Ejderha takımyıldızının en parlak yıldızı.
Ejderha'nın en parlak yıldızıdır.
Ejderha (
Draco) takımyıldızı.
Farsça, büyük yılan anlamında Ejderha.
Eski dilde ejderha Tinin. 

Arapça: tinnin kelimesi ejderha anlamındadır.
Eskiden Suban kelimesi büyük yılan, ejderha anlamındadır.
Kuzey gök kutbuna yakın bir takımyıldızdır. 

Grek mitolojisine göre Ejderha, evrenin ilk tanrıları olan Titanlardan birisidir. 

Titanlar ile Olimpus tanrıları arasındaki savaşta, bilgelik tanrıçası Athena ejderhayı kuyruğundan yakalayıp göğe fırlatır. Kuzey kutbuna yakın bir yere düşen ejderha orada donup kalır. Rivayet böyledir. Bundan sonra bu takım yıldızına Ejderha takımyıldızı denmektedir. Diğer bir ifade ile Draco' dur.

Gökyüzünde bulunan büyük ve küçük kepçe takımyıldızlarının arasında bulunur. Tüm yıl boyunca batmaz. Circumpolar (Batmayan yıldız) takımyıldızlardandır. Bu takımyıldızında bulunan yıldızlar şunlardır. Ejderha takımyıldızının başını dikdörtgen şeklinde yıldızlar oluşturur. En parlak olanı, Etamin yıldızıdır. Diğerleri ise Eltanin, Resül tinnindir. Diğer baş kısmında bulunan Rastaban ve kuyruk kısmında bulunan Thuban yıldızları parlak olmayan sönük yıldızlardır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ