Yer ölçmeye yarar düğümlü ip ...

Gez,
Arşın,
Farsça: gez; arşın.
Arazi ölçmekte kullanılan, taksimatı düğümlerle işaretlenmiş ip.
Okçulukta kullanılan 66 santimlik uzunluk ölçüsü.
Yer ölçmeye yarar düğümlü ip.
Yapı işlerinde kullanılan çekül'e de gez denir.

Gez sözcüğünün diğer anlamları;
Arşın, endaze,
Ateşli silahlarda namlunun gerisinde bulunan ve doğru nişan almaya yarayan kertik.
Tüfek, tabanca vb. ateşli silahlarda namlunun gerisinde bulunan ve nişan alırken arpacıkla birlikte göz ile hedef arasında aynı doğru üzerine getirilen kertik.

Kirman ya da tengerek adı verilen yün bükme aracının çubuk kısmı.
Dokunmakta olan bez, kilim vb. şeyleri gergin tutmaya yarayan, ve dokunan tarafa takılan iki ucu sivri ağaç.
Dokumada kullanılan bir çeşit motif.
Tahta evlerde kapı pervazlarını birbirine geçirmek için uçlarına açılan oluk. kun, kirişe geçen ucundaki kertik.

Sıra dağların uzayıp giden sırtları.
Kerpiç yapılarda iki kerpiç arasındaki aralık.
Ayakkabıların köselesinde açılan dikiş yeri.
Bir yaşında keçi, oğlak.
Ilgın ağacı.
Defa, kere, kez.
Bel, geçit.
Çukur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ