Yahudilerin üç temel yazı dilinden biri olan ve "Yahudi Almancası" da denilen dil...

Yidiş,
Yahudi Almancası,
Eşkenazi Dili,
Aşkanazi Dili,
Aşkenazi yahudileri tarafından kullanılan ve "Yahudi Almancası" da denilen dil.
Yahudilerin üç temel yazı dilinden biri olan ve Yahudi Almancası da denilen dil

Avrupa, Amerika ve Asya’da 3.5 milyon’dan fazla Aşkenazi Yahudisi tarafından konuşulan, Cermen kökenli dil. Diğer birçok Musevi dili gibi İbrani Alfabesi ile yazılır. Yidiş, İbranice ve Aramca Yahudiler' in üç temel yazı dilini oluşturur. Eşkanazi ya da Aşkenazi dili olarak da bilinen Yidiş 19. yüzyılda Yahudiler'in yerleştiği birçok yere yayılarak dünyanın en yaygın dillerinden biri olmuştur. Haçlı Seferleri nedeniyle Polonya, Litvanya, Rusya gibi Slav ülkelerine göç etmeden önce Ren vadisinde ve Fransa'da yaşayan Yahudiler'e Aşkenazi adı verilir.

Yahudilerin en eski ve değerli kitapları Tevrat ve Tanah (Yahudi kutsal kitabı) hemen hemen bütünüyle eski İbranice yazılmış olup, Yahudi tarihi boyunca geniş anlamda kullanılmıştır. Yahudiler İbranicenin aynı zamanda Tanrı'nın dili olduğunu savunurlar (Tevrat'a göre Tanrı bu dilde konuştu) ve bundan dolayı İbraniceyi "laşon akodeş" kutsal lisan olarak bilirler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ