Ürik asidin tuzu ya da esteri ...

Ürat,
Fr. urate,
İng. urate.
Sidik asidi tuzu.
Ürik asidin tuzu ya da esteri.
Ürik asidin anyon, ester veya tuz formu.

Ürik asit,
Moleküler ağırlığı 168g/mol, olan karbon, oksijen, nitrojen ve hidrojen'den oluşan organik bir bileşiktir. Ürik asit, Ksantin oksidazın, oksipürünleri oksitlemesi ile oluşur. 
Ürat bir ürik asit tuzudur.

Kuş, sürüngen ve bazı omurgasızlarda, böcekler gibi azotlu boşaltım maddesidir.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ