Osmanlı donanmasında kullanılmış yelkenli bir savaş gemisi ...

Kuka,

Yelkenli bir savaş gemisi,
Osmanlı donanmasında kullanılmış yelkenli bir savaş gemisi.
Çektiri türünden büyük bir savaş gemisidir. 
Kuka; Büyük bir yelkenli, savaş gemisi. 
Osmanlı donanmasında kullanılmış diğer savaş gemileri;
Kalyon, (İt. galion); 
Yelkenle ve kürekle yol alan savaş gemilerinin en büyüğü. 

Eskiden kullanılmış Osmanlı Gemileri;
Ağrıpar; Büyük bir tekne. Savaş gemisi olmaktan çok nakliye gemisi. 
Aktarma; Donanmaya refakat eden nehir gemilerindendir. Tuna nehrinde hizmet eder.
At Gemileri; Hayvanların nakliyesinde kullanılan dört kürekli at gemisi. Küçük bir mavna.
Ateş Gemisi; Yangında tulumbacıları ve tulumbalarını nakliyesinde kullanılmıştır.
Barça (İt. barza); Eskiden Orta Çağda kullanılan kürekli ve yelkenli taşıma gemisi. 
Baştarde; Osmanlı donanmasında yer alan kadırga cinsinden, büyük ve kürekli savaş gemisi.
Borazan Gemileri; Tuna nehrinde zahire ve odun nakliyesinde kullanılan üç ambarlı gemiler.
Brik (Fr. brick); İki direkli, seren yelkenli, birkaç top taşıyan gemidir. 
Brolik; Sığ yerlere girebilen yedi savaşcı levent bulunan hafif donanma gemisi.
Burtun(Şilep); Yük gemisi. Büyük bir yelkenli, kalyon çeşidinden bir savaş gemisi. 
Celiyye; Kızıldeniz'de ve nehirlerde hayvanlar için kullanılan nakliye ve hafif donanma gemisi. 
Çamlıca; Tuna’da işleyen kürekli, nakliye gemilerinden.
Çekeleve; Yelkenli bir gemi.
Çekelve: İki direkli, büyük yük gemilerindendi. 

Çektiri; Yelkenli ve kürekle de yol alan savaş gemisi.
Çifte Kayığı; Bir çeşit nehir kayığı. 
Fırkateyn(İng. Fregate); Üç direkli yelkenli savaş gemisi. 
Filuka; Yelkenle yürütülen güvertesiz kayıklardır.
Filika, Feluka; Küçük kayık, Sandal, filika.
Firkate; Kürekle yürütülen yelkenli bir savaş gemisi.
Funda Kayığı; Fundaları taşıyan kayıklardır. 

Gambot (İng. gun-boat); Topçeker savaş gemisi.
Geç; Nakliyede kullanılan iki direkli gemi .
Gırab; Uzun, başı sivri ve keskin bir ağır donanma gemisi.
Göke; Kalyon tipinde bir savaş gemisi.
Gurab; Büyük, iki direkli, bir yelkenli savaş gemisi.
İşkampavye; Tuna gemilerinden olup, hafif donanmaya için kürekli bir haberci gemisi. 
Kadırga, (Rumca); 
Harp gemilesi, vurucu gücü teşkil eden savaş gemisi. 
Kali; Açık denizlerde kullanılan çektiri türünden bir savaş gemisi. 
Kalite, (İng. Galliot, galley); Osmanlı donanmasında çektiri türünden bir küçük savaş gemisi. 
Kalyata; (
Tuna donanmasında da kullanılmışKürekle yürütülen çektiri türünden bir gemi. 
Kalyon, (İt. galion); Yelkenle ve kürekle yol alan savaş gemilerinin en büyüğü. 
Kancabaş; Nehirlere girebilen ve hafif bir tekne.
Karaka; Ana güverteden başka iki alt güvertesinde de top bataryası bulunan kalyon.
Karamürsel; 
Karavela, Karavel; Eskiden kullanılmış yelkenli bir gemi.
Marmara Denizinde işleyen, çektiri türünden küçük bir marmara kayığı, teknesi.
Kapak (Kaypak); 
Denizaltılara karşı özel olarak silahlandırılan bir çeşit küçük savaş gemisidir. 
Kosova; Kalyon tipi bir savaş gemisi.
Kuka; 
Büyük bir yelkenli, savaş gemisi. 
Kütük; Sığ sularda nakliye işlerinde kullanılan, tek kürekli ve yelkenli gemidir.
Mahmudiye; Osmanlı Donanmasına ait kalyon tipi savaş gemisi.
Mavna (İng. barge); Gemilere ve kıyılara yük taşıyan, güvertesiz büyük teknedir. 
Melekse; Çoruh nehri kenarında yapılan küçük yelkenli bir gemi.
Menzil Kayığı; Haberleşmede kullanılan bir kayık.
Midilli; Magdeburg sınıfı hafif kruvazör.
Palaşkerme; Hafif yelkenli bir filika tipinde bir tür savaş gemisi.
Pergende; Kürekli ve yelkenli çekdiri türünden bir savaş gemisi.
Şahtur; Hafif donanma gemilerindendir. Fırat nehrinde eşya nakli içinde kullanılırdı.
Şayka, Çayka, Sajka(Macarca); Karadenizde, ırmak kıyılarında kullanılan altı düz, harp gemisi.
Şehtiye (
Şitye); Büyükleri üç, küçükleri iki direkli olan, 200 kadar mürettebatı olan gemi.
Şolope; İki direğinde iki küçük düz yelken (sübye) bulunan ambarsız ve yelkensiz bir gemi. 
Taş Gemileri; Büyük inşaatlarda kereste ve taş naklinde kullanılan gemi.
Tonbaz; Güvertesiz, kürekleri bulunan ve derelerde kullanılan altı düz bir yelkenli gemi.
Top Gemileri; At ve taş gemileri gibi top nakliyesinde kullanılan gemiler.
Uçurma; Süratli bir kayık olup kürekli, hafif donanma gemisi. 
Uskuna; Kabasorta ve sübye denen düz yelkeni bulunan iki direkli bir gemidir. 
Üç Ambarlı; Kalyon sınıfının en büyüklerinden olan harp gemisi.
Üstüaçık; 
Tuna donanmasında nakliye işlerinde kullanılan, kürekli bir savaş gemisi.
Varna Beş Çiftesi; Hafif donanmadan sayılan beş çifte kürekli süratli bir kayık.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ