Takaların baş omuzluklarından dışarı çıkmış babalar ...

Gadebos,
Takalardaki dışarı çıkmış kütükler.
Takaların baş omuzluklarından dışarı çıkmış babalar.
Takaların baş omuzlukları gerisindeki yatay babalar.
Takaların baş kasaraları gerisinde dışarı çıkmış babalar.
Takaların baş kasaraları gerisinde omuzluklarından uskundra gibi dışarı çıkmış kütükler.
Takaları sahile çekmek amacıyla kullanılan, baş kasaraları gerisinde omuzlardan uskundura gibi çıkmış kütükler.

Çapar:
Takadan büyük bir çeşit Karadeniz kayığı.
Takadan büyük, baş ve kıç tarafı yukarı kalkık bir çeşit Karadeniz kayığı.
Takadan büyük bir kayıktır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ