Perslerin sonunu getiren savaş ...

Gaugamela,

Gaugamela savaşı,
(M.Ö.331)
Gaugamela Ovası, şimdiki Irak, Musul civarındadır. M.Ö 331 yılının temmuz ayında, Gaugamela ovasında, toplam 300 binden fazla devasa insan topluluğu karşı karşıya geldi. Beş yılda Makedonya'dan Mısır'a kadar büyük bir kara parçasını fetheden İskender, rüzgarla yarışını o gün de sürdürmek istiyordu.

Kendisine diş bileyen rakibi ise, iki yıl önce mağlup ettiği Pers İmparatoru 3. Darius (Dara) idi. Ancak bu sefer şartlar İskender açısından pek de iç açıcı değildi; 250 bin piyade, 3500 atlı savaş arabası ve 15 savaş fili ile Gaugamela'da bir karınca sürüsünü andıran Pers ordusuna karşılık, sadece 40 bin askeri ve 7500 süvarisi mevcuttu. Rüzgar Pers imparatorunun arkasından esiyordu.

Savaşın sonunda Persler 120 bin kayıp verirken, Makedonlarda bu sayı 4 bin idi. İskender, tarihin en büyük zaferlerinden birini kazanmıştı. Darius, ailesini dahi savaş meydanında bırakarak, muhtemelen Hazar'ın arkasına kaçtı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Birkaç hafta sonra Perslerin başkenti Persopolis'e giren İskender, I. Kserkses'in sarayını törenle yaktı. Bu aynı zamanda Pers imparatorluğunun yıkılışını da tescilliyordu. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ